Константин Крылов (krylov) wrote,
Константин Крылов
krylov

This journal has been placed in memorial status. New entries cannot be posted to it.

Древняя украинская легенда

Колись було так, що на Глобусі Українському текла ріка Дніпро, в якій струменіла горілка, береги ж тієї ріки були сальні .

Спершопочатку вузькими були Дніпра береги, і часто виходив він з берегів тих і затопляв землі козацькі. Тоді славні козаки, не жаліючи пуза й печінки, випивали ту горілку, сального ж берега підгризали, аби розширити русло. Так і роз’їли їх вони, і став Дніпро широкий.

Але прилетіли на Глобус Український злі москалі. Позаздрили вони щастю козацькому і підпалили Дніпро. І горів він сім днів і сім ночей, так що береги сальні розтопилися та обвалилися.

І з тієї пори проклятої струменіє в Дніпрі не горілка, а сльози козацькі.

Було, однак, Українцям згори пророцтво: як проженуть вони злих москалів, як вб’ють усіх москальчуків та підмоскальчиків, то знов заструменіє в Дніпрі горілка, береги ж поростуть щетинкою, а з-під щетинки сало покажеться.

Гнали-гнали козаки москалів три тисячі років, та ще й москальчуків били смертним боєм триста років, так підмоскальчиків тридцять років, і всіх прогнали та вбили. Сіли вони в Дніпро та стали чекати, коли протече Дніпро горилкою, що про неї пророцтво було.

Але всівся на джерелі Дніпра злий хан Кучум, розставився, і заткнув Жопою своєї джерело горілки. А для міцності заткнув мертвим трупом вбитого ним Гонгазде.

Сам же розв’язав матню та засцяв весь Дніпро.

І тече тепер у Дніпрі не горілка, а сеча Кучумовская, та ще кров Гонгадзе безневинна.


Некогда было так, что на Глобусе Украинском текла река Днепр, в коей струилась горилка, берега ж той реки были сальны.

Спервоначалу узки были Днепра берега, и часто выходил он из берегов тех и затоплял земли козацкие. Тогда добрые козаки, не щадя пузей и печени, выпивали ту горилку, сальные же берега подгрызали, дабы расширить русло. Так и разъели они их, и стал Днепр широкий.

Но однажды прилетели на Глобус Украинский злые москали. Позавидовали они счастью козацкому и подожгли Днепр. И горел она семь дней и семь ночей, так что берега сальные растопились и обрушились.

И с той поры проклятой струится в Днепре не горилка, а слёзы козацкие.

Было, однако, Украинцам обетование: как прогонят они злых москалей да убьют всех москалёнышей да подмоскальщиков, так вновь заструится в Днепре горилка, берега же порастут щетинкою, а из-под щетинки уже и сало покажется.

Гнали-гнали козаки москалей три тыщи лет, да ещё москалёнышей били смертным боем триста лет, да подмоскальщиков тридцать лет, и всех прогнали да вбыли. Сели они у Днепра и стали ждать, когда протечёт Днепр горилкою обетованною.

Да сел на истоки Днепра злой хан Кучум, расставился, да и заткнул Жоппой своея жерла горилки. А для верности заложил их мёртвым трупом убиенного им Гонгазде.

Сам же развазал мотню, да и зассал весь Днепр.

И течёт ныне во Днепре не горилка, но ссака Кучумья, да кровь Гонгадзе безвинная.

За исправление ошибок спасибо eril.

Довесок: великолепное видение Украинского Пра-Космоса он xyu.

я бачыв дывный сон
немов передимною
Вэсь свит розложено
велыкою свыньйою!

от нам бы так в жытти!

кругом- свынячи туши...

і сала жирні і немалие шматки!

Все в солі,
ковбаса звиса повсюди,
мед в бочках, скільки видно, до обрію воно стоїть,

там кури биті, заморожені,
тут яйця, в піраміди склалися Хеопса...

А зверху я сиджу у кріслі бархатному
і чищу Шмайстера–
оружіе возмездія і помсти,
щоб всю цю падаль мєлку на параші
порізать на шматки очередями
трасірованих куль !

Москаль утоплений в навозі вже розложився і навіть наш всєядний Вепрь не стане їсти Москаля
а тіки пацюки,
потвори ті мерзотні,
шо жруть гімно коняки
і в йому єбуться
лише в сраку
як чорти,
паскудство це
попалемо ми з вогнємьота,
гранатами закИдаймо,
а зверху насцімо....

отак от сидячи серед красивой ночі

я мрію
о прекрасном....
о голих тьолках
в рітуальній свинной крові

)(
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 15 comments